Onze leerlingen

 

Samen maken we onze school

Op onze school zitten ruim 450 kinderen. De dynamiek van onze school wordt bepaald door deze stille, drukke, vrolijke, bescheiden, maar altijd talentvolle kinderen. Samen maken we onze school tot een plek waar het goed toeven is voor iedereen.
Onze kinderen zijn verdeeld over 18 groepen. Er wordt in principe volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt (kinderen van gelijke leeftijd in dezelfde groep). Binnen deze groepen wordt echter volop gedifferentieerd en dat moet ook wel, want de verschillen tussen de leerlingen kunnen groot zijn.

 

Leerlingvolgsysteem

Wij doen er als schoolteam alles aan om van de school in het algemeen en van de groep in het bijzonder een veilige ontmoetingsplaats te maken: ieder kind heeft recht op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.  Om dat te bereiken moeten we veel over ieder kind weten, dat in kaart brengen en het kind volgen (leerlingvolgsysteem).
In de schoolgids schoolgids vindt u uitgebreidere informatie over het leerlingvolgsysteem (pagina 10 t/m 26).  

 

Onze schoolregels

Tijdens leefstijlbijeenkomsten en besprekingen rondom grenzen aan gedrag zijn regels met het team opgesteld. Deze regels zijn omgezet in voor kinderen concrete en begrijpelijke woorden. De volgende regels worden o.a. in het begin van het schooljaar onder de aandacht gebracht:

 

Jij mag er zijn!
 

Jouw school zorg ervoor.
 

Gewoon praten oké, dan luister ik mee!

 

Leerlingenraad

 

Eén maal per zes weken vergaderen de gekozen klassenvertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. (De vertegenwoordigers worden voor minimaal twee jaar gekozen in de Leerlingenraad.) Samen met de vertegenwoordiger van het team en de teamleider/directeur wisselt de raad over zeer uiteenlopende onderwerpen met elkaar van gedachten.  
De Leerlingenraad stelt na iedere vergadering alle groepen op de hoogte van hetgeen besproken is en vraagt de kinderen naar hun ideeën.   
 

leerlingenraad

 


 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren