Visie

Kunst en cultuur?
Cultuur is wat we gemeenschappelijk hebben,
cultuur is wat ons verbindt.
Kunst maakt juist onderscheid, kunst is
reflectie op cultuur.

 

Cultuur is vanzelfsprekend en wordt pas 
zichtbaar, wanneer er iets gebeurt dat afwijkt.
Kunst laat je nadenken over wat 
vanzelfsprekend is en wat misschien toch niet?
Kunst weet je te verwarren, te verstillen en te 
verwonderen!

 

Als Uilenbrink zien we zien we het als een kans

om kinderen met kunst te verbinden.

"De kunst van kansen zien"

 

Kunst en cultuur op de Uilenbrink. 

 

De Uilenbrink is samen met een enkele andere Veghelse school een voorloperschool binnen het ‘Cultuur Met Kwaliteit’ traject. In samenwerking met Cultuurloper en diverse provinciale en gemeentelijke culturele instellingen wordt de cultuureducatie een extra impuls gegeven en kan het meerjarenbeleidsplan ontwikkeld worden.

 

Voor onze leerlingen hebben we ambities geformuleerd. Wij willen graag dat onze leerlingen:

 

Lef hebben, zich vrij te uiten; 
Een open blik op zichzelf en omgeving hebben;
Vaardigheden leren en deze creatief toepassen;
 

Bij lef mogen kinderen nieuwsgierig zijn en zijn de deuren geopend. Ze mogen op onderzoek uitgaan en eigen inbreng is daarbij belangrijk. Er is een diversiteit aan talenten. Als leerkrachten dagen wij uit en hebben hier aandacht voor.

 

Onze leerlingen hebben een open blik naar de wereld. Ze nemen soms afstand en denken hierover na. Er is respect voor hun omgeving. De leerkracht waardeert wat kinderen doen, leert (kinderen) reflecteren. We ontwikkelen ons verder in het reflecteren. We proberen vragen te stellen zodat onderzoekend leren en experimenteren tot uitging komt bij leerlingen en leerkrachten. We willen graag het denken van iedereen activeren en daardoor eigenaarschap creëren.      

 

Onze leerlingen leren vakspecifieke vaardigheden.We laten onze leerlingen creatief denken, spreken en handelen en dagen breed uit. Hierbij kunnen de leerlingen hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen en zijn ze trots op wat ze maken. We maken de verbinding tussen kunst en techniek. Ook wij leerkrachten ontwikkelen ons hierin (deskundigheidsbevordering). 

 

Bovenstaande komt niet alleen tot uiting binnen ons voorjaarsproject maar ook tijdens de wekelijkse handvaardigheid/techniek lessen. 

Tijdens de lessen handvaardigheid en techniek is er een breed aanbod. Zo leren kinderen timmeren, zagen, schilderen, boetseren met klei, construeren, werken met papier maché en met materialen zoals vilt, stof, papier, karton, kosteloos materiaal, enz.

 

8

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren