MR

 

De Medezeggenschapsraad

Ook op bestuurlijk niveau is er een aantal ouders dat met ons meedenkt. Zij zijn vertegenwoordigd in de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad ofwel de MR.
Meerdere malen per jaar overleggen zij samen met de personeelsgeleding van de MR over allerlei inhoudelijke zaken die de school en het onderwijs betreffen.
De MR heeft t.a.v. het schoolbestuur vele instemmende en adviserende bevoegdheden. 
 
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad:

 

Ouders:
Liesbeth Prijt; voorzitter
Mounir El Hiri
Marloes Bos

 

Team:
Loes vd Velden
Cindy Megens
Chantal van Schaijk; secretaris
Marly de Jong (adviserend lid) 

 

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kan dat. Stuur dan een bericht via SchouderCom naar de MR.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren