Ateliers; kunstproject voorjaar

 

Ieder voorjaar werken we aan een groots kunstproject, waarbij de hele school betrokken is. De cultuurcoördinatoren van de school organiseren het project rondom een thema in samenwerking met Cultuurkade/Phoenix. Leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 brainstormen over de inhoud van de lessen rondom dat thema. Kunstenaars worden uitgenodigd om samen met de leerkrachten de lessen uit te werken en wanneer men dat wil, samen de lessen te geven. In de onderbouw worden de groepen gekoppeld aan een kunstdocent of worden er zelf ideeën bedacht voor de uitwerking.

 

De leerlingen uit groep 5 t/m 8 worden verdeeld in kleinere groepen. Ze maken 2 x 3 weken lang op vrijdagmiddag intensief kennis met 2 verschillende ateliers (met 2 verschillende disciplines).  Leerlingen zijn onderdeel van het maakproces dus het resultaat hoeft niet bij voorbaat vast te staan. Het is van belang dat er in iedere les ruimte is voor reflectie. Goed reflecteren is best een opgave. Het team van de Uilenbrink wordt hier regelmatig in meegenomen met teamtrainingen. Deze trainingen worden net zoals het voorjaarsproject aangeboden vanuit het CMK-budget. De ateliers worden uiteindelijk afgesloten met  een expositie het ene jaar op onze school, afgewisseld met het exposeren van werk op Fabriek Magnifique. In onze school vind je dan ook veel werk terug gemaakt in deze atelierperiode. We zijn trots om ons werk te laten zien. 

 

 

 
4 5
6 7
8 8
10 1
2 11
12 12
2 3
7 1
5 3

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren