Onze visie

 

Samen halen we het maximale uit

harten, hoofden en handen.

 

 

Iedereen is welkom


Acht jaar lang, in totaal ruim 7500 uur, gaat een kind naar de basisschool. Dat is een groot deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Met de Uilenbrink kies je voor een basisschool met een goede sfeer waarin kinderen, ouders en leraren zichzelf kunnen zijn en respectvol omgaan met elkaar. De Uilenbrink is een openbare school waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, geaardheid of ander kenmerk. De school moet een veilige ontmoetingsplaats zijn met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor anderen en andersdenkenden. De Uilenbrink zorgt er allereerst voor dat kinderen zich thuis voelen op school; dat kan alleen wanneer zij zich veilig voelen. Ieder kind heeft recht op een veilige plaats waar het kan rekenen op vertrouwen, uitdaging en ondersteuning.

Uitgaande van de verschillen die er tussen kinderen zijn, wil de Uilenbrink ieder kind die kansen bieden die nodig zijn om zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen op verstandelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied.

 

  

Visie

 

De visie is geschreven vanuit de volgende kernwaarden:


Plezier 
Samen 
Eigenaarschap 
Kansrijk 
In Beweging 

 


Plezier 


We laten ons zien en stralen als we trots zijn. We werken hard, lachen samen en maken PLEZIER. We vieren, delen bijzondere momenten en creëren blijvende herinneringen. We onderscheiden ons op een positieve manier. Een goede sfeer en het welzijn van één ieder staat centraal. 

 

Samen 


Het team, de kinderen, ouders en andere partners werken vanuit de overtuiging dat je SAMEN meer bereikt dan alleen. Wie het weet, mag het zeggen op de Uilenbrink. We hebben een open, lerende houding en leren van en met elkaar. 

 

Eigenaarschap

 
We stimuleren EIGENAARSCHAP bij iedereen. Afwisselende werkvormen zorgen voor een hoge betrokkenheid. Samen maken we het leren zichtbaar in de klas en focussen we ons op het proces. Kinderen gaan op ontdekking om zo persoonlijke doelen te verwoorden, ieder op zijn eigen-wijze. 

 

Kansrijk 


We zien en pakken kansen om de kinderen, onszelf en de kwaliteit te blijven ontwikkelen op creatief, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Met ons brede leerstofaanbod creëren we de mogelijkheid om het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen. We hebben hoge verwachtingen en zoeken samen naar KANSRIJK onderwijs voor alle kinderen. 

 

In Beweging 


De kinderen zijn IN BEWEGING op betekenisvolle, kansrijke leerpleinen, met de leerkracht als begeleider van het doelgericht en onderzoekend leren. Het is onze uitdaging om de methode te gebruiken als leidraad en leerlijnen centraal te stellen om aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kinderen.  

 

tribunetrap Uilenbrink

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren