week 2
16 september

INFORMATIEAVONDEN

 

In deze week 2 komen we langzaam maar zeker met z´n allen weer in het schoolse ritme. Om jullie te informeren over wat uw kind nu de hele dag doet in die groep en waarom, bent u allen van harte uitgenodigd op de informatieavond(en):

  • groep 1: donderdag 29 september; 19:00 uur
  • groep 2: maandag 26 september; 19:00 uur
  • groep 3: maandag 19 september; 19:00 uur
  • groep 4: woensdag 21 september; 19:00 uur
  • groep 5: dinsdag 20 september; 19:30 uur
  • groep 6: donderdag 22 september; 19:00 uur
  • groep 7: maandag 26 september; 19:00 uur
  • groep 8: maandag 3 oktober; 19:00 uur
  • Topklas natuur en techniek: woensdag 19 oktober; 19:00 uur

 

INLOOPTIJD

 

We hebben de gewoonte om in de week na iedere vakantie ouders de gelegenheid te bieden om mee naar binnen te lopen met hun kind(eren) in de ochtend. Dit was vorige week weer erg leuk.

We willen dit toch beperken tot slechts deze weken vanwege een paar redenen. Afscheid nemen van je kind op het plein zorgt voor rustige start met de kinderen binnen, alle aandacht van de leerkracht kan immers naar de kinderen gaan. Ook hebben we gemerkt dat in de "Coronatijd" de kinderen veel zelfstandiger werden van dit zelf de school ingaan. En dat vinden we natuurlijk een positieve ontwikkeling!

Natuurlijk bent u na schooltijd altijd welkom voor een gesprekje, want we willen graag samen optrekken in het belang van uw kind. Loop dan gerust binnen! Mededelingen voor schooltijd kunnen via Schoudercom of met een briefje.

 

KISS & RIDE 

 

Vooral als het regent zien we overbelasting in de ochtendspits met alle auto’s rondom de school. Onze parkeermogelijkheden zijn beperkt, dat is jullie natuurlijk al wel duidelijk geworden. We blijven jullie verzoeken om je te houden aan slechts "kiss and ride" op de strook die ervoor bedoeld is, want bij eenmaal parkeren stroomt het verkeer niet meer door. Ook vragen de bewoners aan de Melisselaar niet op de stoep te parkeren voor de veiligheid van alle voetgangers en het zicht van de fietsers.

Hartelijk danken we alle ouders die op de fiets of te voet komen óf die verder weg parkeren, wat ook zeer helpend is in de drukte ’s ochtends!

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren