terugblik 5 en 6 december
9 december

 

In deze nieuwsbrief kijken we even terug op 5 en 6 december, verder vindt u in de bijlagen:

- brief van onze Sint

- flyer Lekker Anders Dag

- flyer Meierijstad met activiteiten voor de kerstvakantie

- flyer sport speciaal Meierijstad 

 

5 december

Nog voor het heerlijk avondje begon, verwachtten wij van de Sint al een halve marathon langs 19 groepen. Maar gelukkig was dat geen probleem voor Sint en had hij veel aan zijn gezellige pieten. Sint kwam al vrolijk aan in zijn oranje voetbalbus. Daarna heeft hij genoten van heel veel liedjes en optredens. In groep 5 tot en met 8 zijn de prachtigste surprises uitgepakt! Complimenten aan iedereen!

Maar goed...wie kan er beter terug kijken op deze dag dan onze Sint zelf? We kregen een brief, deze vind je in de bijlagen.

 

6 decemer

Moe maar tevreden kon Sint weer naar Spanje, de kinderen konden spelen met de cadeautjes, veel ouders aan het werk en ons team aan de slag op de studiedag. Allereerst hebben onze kartrekkers van de verschillende focussen verwoord wat er tot nu te bereikt en zichtbaar is en tevens wat het voornemen voor 2023 wordt.

Zo is er vanuit de groep die leesmotivatie hoog op de agenda zet gedeeld dat er zoveel meer boeken en werken met boeken wordt gezien. Dit is in alle groepen terug te zien, vooral bij het themawerk waar boeken worden benut bij taal en Blink. Jullie kinderen kunnen zeker over dit betekenisvolle aanbod vertellen! Hoe mooi zou het zijn als steeds meer kinderen ‘lezen is leuk’ ervaren. Goed voornemen voor 2023!

De kartrekker van formatief handelen bij rekenen deelde mooie ontwikkeling: de klassenbezoeken bij de rekenlessen leveren waardevolle informatie op. Zo kunnen we meer spreken over doelgericht handelen, ‘toetsen’ in een bredere zin. Want ja, je toetst voortdurend wat een kind begrijpt of niet! En daar dan weer naar handelen. De vaardigheid van de leraar wordt op deze manier vergroot. Nog meer het kind aan het denken, zicht op zijn eigen manier krijgen en ernaar handelen. Ook meer gesprekken tussen kinderen als het om rekenen gaat. Hoe mooi zou het zijn als kinderen willen doorgronden wat er precies fout ging in plaats van alleen een kruisje te zetten. Het kind doet en denkt, de leerkracht ondersteunt en stimuleert. Mooi voornemen voor 2023!

De gedragsspecialist neemt ons mee in het proces waar we middenin zitten. Alle schoolregels zijn in de zomervakantie afgestoft, opnieuw bepaald. We spreken regelmatig met elkaar hoe we regie houden als het om moeilijk gedrag gaat. De verschillende intervisies zijn helpend. We leren van de externe scholing. We begrenzen gedrag daar waar het nodig is en spreken er samen over, zodat we een gezamenlijke aanpak hebben. Dit scholingstraject gaat in 2023 verder.

Ook hebben we gewerkt aan een dynamisch document, onder leiding van de intern begeleiders, waarin de doelen voor de komende periode weer verwerkt worden: zicht op de ontwikkeling van alle kinderen!

Een externe nam ons mee in de landelijke opdracht van inspectie: voldoen aan de referentieniveaus taal en rekenen, waar staan we als school en wat dat betekent voor onze keuzes. We zijn zeer tevreden over wat we nu al laten zien en blijven altijd op zoek naar verbetering.

 

We blikken terug op een fijne zinvolle studiedag! 

 

Voor nu voor iedereen een goed weekend.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren